پروژه های کانال پلی یورتان

پروژه کانال پلی یورتان استخر هتل پارس کرمان

پروژه کانال پلی یورتان استخر هتل پارس کرمان از صفر تا صد توسط فراز تهویه البرز اجرا شده است. پروژه کانال پلی یورتان   مزایا کانال پلی یورتان: نمای زیبا و با دوام عدم وجود نشتی تا فشار 2000 پاسکال( گواهینامه پخش یکنواخت جریان هوا در تمام طول کانال جاذب صدا و...

پروژه کانال پلی یورتان بیمارستان آراد

پروژه کانال پلی یورتان آمفی تاتر بیمارستان آراد از صفر تا صد توسط فراز تهویه البرز اجرا شده است که میتوانید تصاویر مربوطه را مشاهده نمایید. پروژه کانال پلی یورتان   مزایا کانال پلی یورتان: نمای زیبا و با دوام عدم وجود نشتی تا فشار 2000 پاسکال(...

پروژه کانال پلی یورتان بیمارستان مادر قم

پروژه کانال پلی یورتان بیمارستان مادر قم از صفر تا صد توسط فراز تهویه البرز اجرا شده است که میتوانید تصاویر مربوطه را مشاهده نمایید. پروژه کانال پلی یورتان   مزایا کانال پلی یورتان: نمای زیبا و با دوام عدم وجود نشتی تا فشار 2000 پاسکال( گواهینامه پخش یکنواخت جریان هوا در...

پروژه کانال پلی یورتان پتروشیمی ماهشهر

پروژه کانال پلی یورتان ساختمان سایت آموزشی پتروشیمی ماهشهر از صفر تا صد توسط فراز تهویه البرز اجرا شده است. پروژه کانال پلی یورتان   مزایا کانال پلی یورتان: نمای زیبا و با دوام عدم وجود نشتی تا فشار 2000 پاسکال( گواهینامه پخش یکنواخت جریان هوا در تمام...

پروژه کانال پلی یورتان تالار عروسی تاج

پروژه کانال پلی یورتان تالار عروسی تاج از صفر تا صد توسط فراز تهویه البرز اجرا شده است که میتوانید تصاویر مربوطه را مشاهده نمایید. پروژه کانال پلی یورتان   مزایا کانال پلی یورتان: نمای زیبا و با دوام عدم وجود نشتی تا فشار 2000 پاسکال( گواهینامه پخش یکنواخت...

پروژه کانال پلی یورتان حوزه علمیه مشکوة

پروژه کانال پلی یورتان حوزه علمیه مشکوة از صفر تا صد توسط فراز تهویه البرز اجرا شده است. پروژه کانال پلی یورتان   مزایا کانال پلی یورتان: نمای زیبا و با دوام عدم وجود نشتی تا فشار 2000 پاسکال( گواهینامه پخش یکنواخت جریان هوا در تمام طول کانال جاذب صدا و بدون...

پروژه کانال پلی یورتان ساختمان وزارت دارایی کرج

پروژه کانال پلی یورتان ساختمان وزارت دارایی کرج از صفر تا صد توسط فراز تهویه البرز اجرا شده است که میتوانید تصاویر مربوطه را مشاهده نمایید. پروژه کانال پلی یورتان   مزایا کانال پلی یورتان: نمای زیبا و با دوام عدم وجود نشتی تا فشار 2000 پاسکال(...

پروژه کانال پلی یورتان مسجد مکی زاهدان

پروژه کانال پلی یورتان مسجد مکی زاهدان از صفر تا صد توسط فراز تهویه البرز اجرا شده است که میتوانید تصاویر مربوطه را مشاهده نمایید. پروژه کانال پلی یورتان   مزایا کانال پلی یورتان: نمای زیبا و با دوام عدم وجود نشتی تا فشار 2000 پاسکال( گواهینامه پخش یکنواخت جریان هوا در تمام طول کانال جاذب صدا و بدون لرزش و...
تماس تلفنی